Regulamin

BRAVO BYDGOSZCZ

– = CEL = –
Upamiętnienie 100 rocznicy powrotu Bydgoszczy do macierzy.

– = ORGANIZATORZY = –
Organizatorami są kluby: Harcerski Klub Łączności EMITER SP2ZCI oraz Bydgoski Klub Krótkofalowców SP2PBY i Klub Krótkofalowców “Enigma” SP2PBM, Polskiego Związku Krótkofalowców.
Patronat: Bydgoski Oddział Terenowy PZK w Bydgoszczy.

– = UCZESTNICY = –
W akcji mogą brać udział licencjonowane amatorskie stacje klubowe i indywidualne, nadawcze i nasłuchowe zlokalizowane na terytorium Polski oraz stacje zagraniczne zgodnie z posiadanymi pozwoleniami.

– = TERMIN AKCJI = –
Współzawodnictwo dyplomowe trwać będzie od 17 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r.

– = PASMA I EMISJE = –
Stacje pracować będą na wszystkich pasmach od 160m do 4m wraz z WARCami emisjami CW, SSB, DIGI – wszystkie emisje cyfrowe niezależnie od rodzaju liczone są jako jedna i na pasmach 2m, 70cm emisją FM. Łączności przez przemienniki nie są zaliczane.

– = WYMAGANIA = –
Wymagania dla nadawców i stacji nasłuchowych (SWL) są identyczne. Aby nasłuch został zaliczony, znaki korespondentów muszą się zgadzać z logiem stacji okolicznościowej, a różnica w wykazanym czasie nie może być większa niż 3 minuty.
W celu uzyskania dyplomu należy uzyskać łącznie:

  • 100 punktów – stacje SP,
  • 50 punktów – stacje zagraniczne.

za łączności ze stacjami okolicznościowymi : HF100BY, SP100BY, SN100BY, 3Z100BY.

Stacje znajdujące się w Polsce muszą przeprowadzić obowiązkowo po 1 łączności z każdą stacją okolicznościową, a stacje spoza Polski po 1 łączności z 2 różnymi stacjami okolicznościowymi. Stacja okolicznościowa przydziela punkty dla każdej łączności na nowym paśmie lub nową emisją według klucza:

  • CW – 20 pkt
  • Fonia – 15 pkt
  • DIGI – 10 pkt

Rozliczenie QSO na podstawie logów stacji organizatora. Logi od korespondentów nie są wymagane, karty QSL mile widziane.

– = DYPLOMY = –
Elektroniczne do pobrania ze strony https://100by.ot04.pl/
Nasłuchowcy chcący otrzymać dyplom powinni wysłać swoje logi pocztą elektroniczną do dnia 10 lutego 2020 roku na adres 100by@ot04.pl
Dyplomy dla nasłuchowców zostaną wysłane zwrotnie (po przesłaniu przez nich logów), pocztą elektroniczną, do 29 lutego 2020.

– = POSTANOWIENIA KOŃCOWE = –
Postanowienia komisji akcji dyplomowej są ostateczne. Osoby odpowiedzialne za postanowienia regulaminu oraz rozstrzygnięcie spraw spornych : Witek SP2JBJ, Roman SP2DDX, Krzysztof SQ2JK.

W przypadku spraw spornych wiążące będą postanowienia ww. komisji.